Velkommen!


AKT-håndbogen er primært tænkt som et arbejdsredskab for AKT-lærere, AKT-pædagoger, AKT-koordinatorer, klasselærere og skoleledere. Vi håber imidlertid, at den også vil finde anvendelse blandt andre faggrupper, der arbejder med udsatte børn og unge – fx sagsbehandlere, pædagoger, psykologer, SSP-medarbejdere og diverse konsulenter, der alle ofte vil samarbejde med AKT-lærere. Bogen er desuden velegnet i forbindelse med uddannelsen til AKT-lærer samt til linjefaget specialpædagogik på læreruddannelsen.

 

På disse sider finder du forskelligt nyttigt materiale (spørgeskemaer, eksempler på standardbreve m.m.) fra bogens del 5. Desuden ligger her supplerende materialer til brug i arbejdet inden for AKT-området. Materialet vil løbende blive opdateret og kan frit downloades og kopieres.

 

Endelig finder du kontaktdata til bogens to forfattere, der gerne kommer ud og holder foredrag om AKT, udsatte unge og udvikling af pædagogisk praksis. De modtager også gerne kommentarer til bogen.


Klik her for at købe bogen