Indhold

FORORD


DEL 1 DEN ORGANISATORISKE RAMME


Folkeskolen i en ny kontekst 15

AKT lærerens arbejdsfelt 21

Implementering i den lokale praksis 29

Samarbejdsrelationer 36

Kommunikation 41

Kollegial vejledning 43

Det eksterne samarbejde 52

DEL 2 ARBEJDET MED GRUPPER OG KLASSER


Klassen som social ramme 59

Interventionsmodeller 61

    Legepatrulje 62

    Trivselsundersøgelse 63

    Kampagne til forebyggelse af mobning 64

    Rollespil/dramaøvelser 65

    Klasse- eller gruppeproces i forhold til empati og problemløsning 66

    Massage med klassen 67

    Oplysningskampagner 68

    Netværk og ungegrupper 68

    Konfliktmæglere 69

    Trivselskurser 70

    Ændrede elevsammensætninger 70

    Den rummelige skole 71

Konfliktløsning 73

    Girafsprog 75

Mobning eller ej? 78
DEL 3 ARBEJDET MED ENKELTELEVER


Den almindelige/normale udvikling 87

Problemopløsning – ikke problemløsning 91

Relationsarbejde 94

Elevsamtaler 97

Kendetegn, diagnoser eller hvad? 99

    ADHD 102

    Tourettes syndrom 108

    Aspergers syndrom 109

    Autisme 109

    OCD 111

    Cutting/selvskadende adfærd 112

    Personlighedsforstyrrelser / adfærdsforstyrrelser 113

    Depression 114

    Stress 115

    Anoreksi 116

    Bulimi 117

    Andre former for spiseforstyrrelser 118

    Frygt/angst 118

    Seksuelle overgreb 119

     Familiære problematikker 123

    Omsorgssvigt 126

    Ungdomsproblematikker 133

    Chat/onlinefællesskaber 134

    Kriminalitet 136

    Rusmidler 137

Underretningspligt og tavshedspligt og videregivelse af oplysninger 140

Hvad sker der efter underretningen? 145

Andre tiltag fra skolens side 147

Særlige ordninger vedrørende elever 148

DEL 4 AKT-LÆREREN I UDVIKLING


AKT-læreren en nøglefigur 155

AKT-netværket 161

Overlev som AKT-lærer 163

På vej mod nye mål 166

 DEL 5 LEKSIKON, BLANKETTER, HENVISNINGER OG VIDERE LÆSNING


Leksikon 171

Blanketter 184

Litteratur og henvisninger 200

Stikordsregister 206