Litteratur

Andre bøger af interesse for AKT-lærere

 

Hilde Larsen Damsgaard

Med åbne øjne

Observation og håndtering af problemadfærd

 

Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Somer

Familie og børn i en opbrudstid

 

Ben Furman

Børn kan

Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer

 

Espen Jerlang og Jesper Jerlang

Socialisering og habitus

Individ, familie, samfund

 

Jørn Nielsen

Problemadfærd

Børns og unges udfordringer til fællesskabet

 

Thomas Nordahl

Eleven som aktør

Fokus på elevens læring og handlinger i skolen

 

Thomas Nordahl

Hjem og skole

Hvordan skaber man et bedre samarbejde?

 

Carsten Pedersen:

Inklusionens pædagogik

 

Helle Plauborg, Jytte Vinther Andersen og Martin Bayer

Aktionslæring

Læring i og af praksis

 

Jørgen Riber

Forstået og forstyrret

Om systemisk og narrativ pædagogik

 

Robert Thornberg

Det sociale liv i skolen

Socialpsykologi for lærere

 

Bodil Weirsøe

Girafsprog

Empatisk kommunikation i pædagogens arbejde